Groen Links Nijmegen: Topsporthuis: waak voor financiële strop

8 december 2010 - Noël Vergunst is sceptisch over het nieuwe Topsporthuis in Nijmegen. Hij vreest dat de clubs de huren niet kunnen opbrengen. Het risico ligt dan bij de gemeente. Vandaag schreef hij hierover een opinieartikel in De Gelderlander.

Enkele jaren geleden is het idee ontstaan om enkele Nijmeegse topsportclubs samen te brengen in een nieuw te bouwen huis van de topsport. Inmiddels is het concept uitgegroeid tot een ambitieus plan waarin ook plaats is voor medische en onderwijsinstellingen. Voetbalclub NEC grijpt het Topsport en Innovatiepark ( TIP) aan om het Goffertstadion uit te breiden met een tweede ring. Omdat het bouwen van een topsporthal met bijhorende voorzieningen, zoals parkeergarages, in de Goffert ten koste gaat van het groene en cultuurhistorische karakter van het volkspark, pleit GroenLinks voor andere locaties, zoals het DSBterrein (voormalige Compaq) nabij de Nieuwe Dukenburgseweg of de Jan Massinkhal tegenover de zwarte kantoor en researchtoren Fiftytwo Degrees. Maar laten we ook kijken naar de financiële risico’s. Na jaren van discussie en onderzoek valt begin 2011 een definitieve beslissing over het TIP. Als de financiële risico’s te groot blijken te zijn, willen we nadenken over haalbare alternatieven waarmee we de top en breedtesport een impuls kunnen geven. Het TIP biedt kansen. Sport, onderwijs en gezondheidszorg kunnen profiteren van elkaars aanwezigheid. Op papier lijkt deze samenwerking vruchtbaar en een manier waarop Nijmegen zich zou kunnen profileren als sportstad. Er is echter nog steeds geen concrete invulling van het innovatieve karakter van het TIP. En ook de te verwachten economische effecten zijn niet goed onderbouwd. De groei van het aantal banen staat bovendien in geen verhouding tot de investeringen: in het meest optimistische scenario kost iedere nieuwe arbeidsplaats bijna een miljoen euro.De bouw van het TIP brengt grote kosten met zich mee. De Goffert variant van het TIP vergt een investering van ruim 80 miljoen euro. Voetbalvereniging NEC zou een van de dragende partners moeten worden. En hoewel NEC de afgelopen jaren een stabiele middenmoter is geworden in de eredivisie, kampt de club met structurele tekorten en grote schulden. Meerdere malen is de gemeente de noodlijdende club te hulp geschoten. Om deze reden is in het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA en D66 vastgelegd dat NEC voor minimaal vijf jaar de huur moet kunnen garanderen. We kunnen niet het risico lopen dat de investeringen niet terugbetaald worden. De afgelopen jaren heeft NEC betalingsachterstanden bij de gemeente opgelopen. Met de grootste moeite is met behulp van het college van B enWeen miljoenenschuld gesaneerd.Hoewel NEC onlangs de sanering heeft ingezet, is het maar de vraag of NEC de komende jaren een forse verhoging van de stadionhuur wel kan opbrengen.De andere (top)sportclubs (volleybalclub Vocasa, Top Judo Nijmegen, basketbalvereniging Magixx, turnvereniging De Hazenkamp) die gebruik willen maken van het TIP kunnen zich helemaal geen huurverhoging permitteren.Voor deze clubs zal het TIP betere faciliteiten bieden voor trainingen en wedstrijden, maar het zal niet bijdragen tot extra inkomsten. De meerkosten van het TIP kunnen daarom alleen betaald worden door commerciële huurprijzen te vragen aan medische en onderwijsinstellingen als CWZ, UMC St.Radboud, St. Maartenskliniek, ROC en HAN die ook in dit project willen stappen. Hoewel deze partners bij herhaling hebben laten weten zeer enthousiast te zijn over het TIP, ziet hun financiële toekomst er ook niet bepaald rooskleurig uit. Het nieuwe kabinet Rutte gaat immers snijden in de uitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg. Hoeveel ruimte hebben ze dan nog om mee te doen aan riskante avonturen?In de plannen zoals ze er nu liggen wordt het TIP gefinancierd door de gemeente Nijmegen. Hiermee komt het risico volledig bij de gemeente te liggen die alleen maar kan proberen de investeringen terug te verdienen door verhuur en parkeeropbrengsten. Iedere tegenvaller zal direct bijbetaald moeten worden uit de stadsbegroting.De afgelopen jaren heeft de gemeente al miljoenentekorten weggewerkt van onder andere ijsbaan Triavium en de Keizer Karelpodia.Als het Topsporthuis en Innovatiepark daadwerkelijk zoveel op gaat leveren, waarom durven andere partners niet te investeren in het TIP?Juist in deze economisch moeilijke tijden kan de gemeente Nijmegen zich geen financiële strop veroorloven. De fractie van GroenLinks wil daarom met betrokkenen meedenken over haalbare alternatieven.De gemeente heeft geld beschikbaar voor het opknappen van de huidige faciliteiten voor de top en breedtesportclubs. Dit geld zouden we bijvoorbeeld kunnen inzetten voor de renovatie van de Jan Massinkhal of een nieuwe sporthal op het DSBterrein. Hiervan profiteren niet alleen topsportclubs, maar deze renovatie komt ook ten goede aan de breedtesport. Op deze locaties is ook voldoende ruimte voor de ambities van medische en onderwijsinstellingen.We moeten voorkomen dat we straks alleen nog maar ja of nee kunnen zeggen tegen een riskant project. Er zijn volgens ons meer realistische manieren om een impuls te geven aan het (top)sportklimaat van deze stad. Laat we daar gezamenlijk aan werken. Noël Vergunst is fractievoorzitter van GroenLinks Nijmegen.

Bron: Groen Links Nijmegen


Website door Siteraise