JBN: De acht gouden tips voor een schone sport

29 februari 2016 - Een eerlijke, integere sport en de gezondheid van sporters zijn van het grootste belang. Het gebruik van doping staat daar haaks op. Onder leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn diverse sportbonden dit weekend gestart met het actieplan: Samen voor een schone sport.

Laten we met zijn allen ook streven naar een schone judosport. Wees je er van bewust, dat verboden middelen soms in de meest onverwachte voeding(supplementen) en medicaties zitten. Zet de app op je telefoon en check indien nodig.
Via de Judo Bond Nederland kregen we onderstaand bericht door.


Topsporters dienen met verschillende dingen rekening te houden om dopingovertredingen te voorkomen. Dat kan lastig zijn, maar met behulp van deze acht gouden tips kun je nagaan of je alles goed geregeld hebt.

1. Dopingwaaier App bij de hand?
De Dopingwaaier App is de belangrijkste App voor een dopingvrije sport. Hiermee kun je direct alle geneesmiddelen controleren en checken welke batches van voedingssupplementen op de NZVT-lijst staan. Ook kun je informatie lezen over de dopingcontroleprocedure, dopingregels en andere belangrijke zaken.
Je kunt de App gratis downloaden in de App Store (iOS) of Play Store (Android). Voor de overige systemen is er een mobiele website, www.dopingwaaier.nl. Meer informatie over de App vind je op www.dopingautoriteit.nl/materialen-tools/dopingwaaier.

2. Dopingvoorlichting bijgewoond?
De Dopingautoriteit verzorgt door het gehele land en verdeeld over het jaar voorlichtingsbijeenkomsten (zie www.dopingautoriteit.nl/voorlichting/olympisch-netwerken). Tijdens deze voorlichtingen komen alle aspecten van de anti-dopingregels uitgebreid aan bod: van het dopingreglement tot dispensaties en voedingssupplementen. Heel nuttig voor sporters, ouders, trainers, coaches, bondsmedewerkers, fysiotherapeuten… dus eigenlijk iedereen die betrokken is bij de Nederlandse topsport. Daarnaast is het voor groepen ook mogelijk om bijeenkomsten op afspraak te maken (zie www.dopingautoriteit.nl/voorlichting/op-afspraak).

3. Alle geneesmiddelen gecontroleerd?
Artsen kunnen medicijnen voorschrijven die doping bevatten. Zij zijn hier vaak niet van op de hoogte, maar voor de sporter kan dit wel problemen opleveren. Zorg er dan ook altijd voor dat je weet welke medicijnen je gebruikt, wat erin zit en of het is toegestaan volgens het dopingreglement. De Dopingwaaier App is hierbij erg handig.

4. Dispensaties geregeld?
Als je om medische redenen medicijnen moet gebruiken die op de dopinglijst staan, kun je daar vrijstelling voor aanvragen. Dit is een verklaring dat je toestemming hebt om het medicijn toch te mogen gebruiken. Dispensaties worden regelmatig aangevraagd bij medicijnen tegen astma, ADHD, diabetes en hoge bloeddruk. In het buitenland wordt deze verklaring een Therapeutic Use Exemption (TUE) genoemd.
Om een dispensatie te verkrijgen, moeten er bepaalde stappen worden doorlopen. Kijk op https://gds.dopingautoriteit.nl/ voor meer informatie over deze procedure.

5. Voedingssupplementen NZVT-goedgekeurd
Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met dopinggeduide stoffen. Ook een onschuldig lijkende multivitamine of een pilletje vitamine C. Dit kun je niet terugvinden op het label. Daarom is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) ontwikkeld. Kom je in aanmerking voor dopingcontroles, ga dan eerst na of je een supplement echt nodig hebt en zo ja, gebruik dan alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen (zie www.dopingautoriteit.nl/nzvt).


6. Procedure dopingcontrole bekend?
Zorg dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten tijdens een dopingcontrole. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan. Heb je nog nooit een dopingcontrole ondergaan? Bekijk dan de online video in de Dopingwaaier App of op www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/video-urinecontrole. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een door de Dopingautoriteit uitgevoerde dopingcontrole gaat.

7.   Geen recreatieve drugs?
Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden. Buiten wedstrijdverband zijn ze dus toegestaan. Maar let wel op! Cannabis is bijvoorbeeld enkele weken tot een maand na gebruik nog te vinden in je urine. En als het bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband nog wordt aangetroffen, dan test je positief!
Daarnaast hebben de meeste drugs geen goede invloed op je sportprestaties en kunnen ze schadelijk zijn voor je gezondheid. Het advies voor topsporters is dus ook om helemaal geen drugs te gebruiken, ook niet buiten wedstrijdverband.

8. Aangesloten bij 100% Dope Free?
100% Dope Free is een campagne waarbij je als sporter ‘nee’ kunt zeggen tegen doping. Het is een manier van leven waarbij je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een dopingvrije sport. Ga dus naar de website www.dopefree.nl, teken het statement tegen doping en draag de 100% Dope Free – True winner armband. Want sport is veel te mooi voor doping!
Bron: Dopingautoriteit en  JBN

Website door Siteraise